Droga ekspresowa S12 na odcinku Lublin – Dorohusk Część 1: Piaski – Chełm

/Wartość całkowita kontraktu

4 945 094,46 zł

/Numer projektu

Piaski-Chełm: O.LU.D-3.2411.20.2018.1.ap z dnia 04.03.2019 r.

/Nazwa kontraktu

Wykonanie Dokumentacji Projektowej w stadium Koncepcji Programowej dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa drogi ekspresowej S12 Lublin - Dorohusk na odcinku Piaski - Dorohusk z wyłączeniem budowy obwodnicy Chełma"
Część 1 Odcinek nr 1:
Piaski (koniec obwodnicy) - Dorohucza (w. Dorohucza) długość ok. 12,93 km
Część 1 Odcinek 2
Dorohucza (w. Dorohucza bez węzła) – Chełm (w. „Chełm Zachód” bez węzła)

Projektowany odcinek drogi ekspresowej S12 połączy koniec istniejącej S12/S17 na węźle „Piaski Wschód” z początkiem planowanej obwodnicy Chełma (węzeł „Chełm Zachód”). Podzielony został na dwa zadania inwestycyjne, których granicę stanowi węzeł „Dorohucza”. Odcinek 1 o długości około 13 km przebiega przez tereny gmin Piaski i Trawniki w powiecie świdnickim w województwie lubelskim. Odcinek 2 ma około 21 km długości i znajduje się na terenie gminy Trawniki w powiecie świdnickim oraz gmin Siedliszcze i Chełm w powiecie chełmskim. Droga jest prowadzona w całości po nowym śladzie omijając tereny zurbanizowane.

W ramach inwestycji powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa wraz z węzłami, przebudową dróg poprzecznych i budową dróg obsługujących tereny przyległe do inwestycji i przywracające naruszone połączenia drogowe. Budowa nowej drogi spowoduje konieczność przebudowy istniejącej infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą (m.in. linie elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, sieć sanitarna, kanalizacja) oraz budowę nowych urządzeń infrastruktury technicznej dla potrzeb drogowych.

Droga ekspresowa S12 wraz z drogami ekspresowymi S17 i S19 stanowić będą na terenie województwa lubelskiego zasadniczy szkielet dróg o dużej przepustowości łączących największe ośrodki gospodarcze kraju z największymi ośrodkami Polski Wschodniej.

Nadrzędnym celem inwestycji jest:

  • poprawa przepustowości i prędkości ruchu tranzytowego,
  • poprawa bezpieczeństwa ruchu w korytarzu drogi,
  • poprawa warunków ekologicznych mieszkańców miejscowości położonych w sąsiedztwie istniejącego korytarza drogi krajowej nr 12,
  • umożliwienie aktywizacji gospodarczej terenów zlokalizowanych m.in. w sąsiedztwie drogi oraz w województwie lubelskim.

/Zamawiający:

Skarb Państwa reprezentowany przez:
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
Ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

http://www.tpf.com.pl/