Kontakt

Zamawiający:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21,
20-075 Lublin

Tel.: +48 81 532 70 61

fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134
www.gddkia.gov.pl

Wykonawca:

TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa
tel.: + 48 22 57 58 110 
fax: + 48 22 57 58 111